XE CƯỚI ĐÓN KHÁCH


LOADING IMAGES
ISUZU SAMCO 29 CHỖ

ISUZU SAMCO 29 CHỖ

Mã sản phẩm: SAMCO29

Lịch trình áp dụng cho thuê xe cưới tại nội thành:

-  Không chờ tiệc: Nhà trai – Nhà gái – Nhà Trai – Nhà hàng.

-  Có chờ tiệc: Nhà trai – Nhà gái – Nhà Trai – Nhà hàng – Nhà Trai.

-  Thời gian :

    Không chờ tiệc: Ca sáng từ đầu giờ sáng đến 11h00. Ca chiều từ đầu giờ chiều đến 17h00.

    Có chờ tiệc: Ca sáng từ đầu giờ sáng đến 13h30. Ca chiều từ đầu giờ chiều đến 19h30.

-  Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.

1,800,000 đ